XiaoQi Zhang

XiaoQi Zhang

Developer & Scrum Master
Cybozu Inc.
location_on China

Member since 8 months

Share

XiaoQi Zhang

Specialises In
スクラムの底力

Family Entropy Reducer.

help